Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury
im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mdkprzasnysz.pl

Treść strony

Informacja o sprzedaży składników majątku ruchomego zakwalifikowanych jako majątek zbędny Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego , ul.3 Maja 16, 06-300 Przasnysz ogłasza sprzedaż używanego „Nagłośnienie JBL+ LDM”.

W skład zestawu wchodzą:

 • Głośniki szare JBL M360 MKII szt 2

 • Powermikser LDM SMX7

 • przewody 2 szt speakon

Stan sprzętu: dobry z licznymi śladami użytkowania, uszkodzona obudowa jednej kolumny, uszkodzony głośnik wysokotonowy, brak kilku gałek potencjometrów, trzeszczące potencjometry – ogólnie sprawny

Sprzedaż dotyczy całego zestawu (nie pojedynczych składników)

Cena minimalna sprzedaży: 900,00 zł .

Oględzin sprzętu można dokonać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 w terminie 22-27 marca 2023 r. po wcześniejszym umówieniu się.

Ofertę cenową zapakowaną w kopertę (opakowanie) należy zaadresować:

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu,

ul. Św. Wojciecha 1

06-300Przasnysz

i oznaczyć: Oferta na zakup nagłośnienia JBL+ LDMnie otwierać do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 12.00

Oznakowane w ten sposób oferty należy składać osobiście, lub nadesłać pocztą do Miejskiego Domu Kultury do dnia 28 marca 2023 roku, do godz. 10.00. (w przypadku nadesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 12.00.

Oferta powinna zawierać:

 • określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko)

 • datę sporządzenia, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia cyfrowo i słownie, podpis Oferenta

 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem sprzedawanego sprzętu / ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikłe z rezygnacji z oględzin*. Zapoznałem się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu i akceptuję ich treść.

*niepotrzebne skreślić.

Sprzęt zostanie sprzedany temu Oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą, niż cena minimalna.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej równoważnych kwotowo ofert zakupu, zostanie wybrana oferta złożona z wcześniejszą datą i godziną.

Sprzedający wystawi sprzedającemu fakturę .

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wg ww. faktury, nie później niż 7 dni od daty jej wystawienia.

Wydanie zakupionego sprzętu Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia, na podstawie podpisanego protokołu przekazania.

Koszty związane z odbiorem sprzętu ponosi Nabywca.

Miejski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny oraz do powiadomienia o wyborze oferty tylko zwycięskiego Oferenta.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Piotr Goliasz, e-mail: kontakt, tel. 517856759

Metryka

 • [treść archiwalna]
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymborski
  data wytworzenia: 2023-03-21
 • opublikował: Tomasz Szymborski
  data publikacji: 2023-03-21 14:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-30 10:46:01