Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Domu Kultury
im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mdkprzasnysz.pl

Treść strony

Statut Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

UCHWAŁA NR XLII/326/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego
w Przasnyszu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:
§ 1.

Uchwala się Statut Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu oraz Uchwała Nr XIII/98/2003 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Regulaminu Konkursu na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Piotr Jeronim

Metryka

 • opublikował: Tomasz Szymborski
  data publikacji: 2021-12-17 15:01
 • zmodyfikował: Tomasz Szymborski
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 11:38

Pliki do pobrania

 • Metryka

  • opublikował: Tomasz Szymborski
   data publikacji: 2021-12-17 15:02

Metryka

 • opublikował: Tomasz Szymborski
  data publikacji: 2021-12-17 15:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12333
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-06 11:38:43